Home
Mijn carriŤre
Mijn boeken
Contact

Welkom op de website van Raphael Creemers

Op deze site kunt u informatie over mij en mijn twee laatst geschreven boeken vinden.


"Knellende schoentjes" in iemands jeugd leiden niet altijd tot crimineel gedrag of tot een verslaving. Dat bewijst het leven van RaphaŽl wel. Wel kan het in veel gevallen leiden tot een zoektocht naar balans.

RaphaŽl verwierf in de jaren tachtig enige bekendheid toen hij als jonge twintiger in een EO televisieprogramma vertelde genezen te zijn van homoseksualiteit. Hij had toentertijd een boekje geschreven dat op radicaal christelijke ideeŽn berustte en gericht was op verandering/genezing van homoseksualiteit. Daar kwam hij enkele jaren later op terug. Vanwege de vele vragen die in de loop der jaren over het onderwerp bij hem bleven binnenkomen schreef Raphael zijn autobiografie, dat in 2006 verscheen. Op heldere en chronologische wijze beschrijft hij hoe en waarom hij tot zijn keuzes kwam. In zijn daarop volgende boek gaat hij tevens vooral in op de gevaren en gevolgen van radicale keuzes en op het 'lone wolves' fenomeen.

De door Raphael geschreven boeken zijn actueel vanwege de huidige ontwikkelingen in de maatschappij betreffende radicale/fundamentalistische geloofsopvattingen versus andersdenkenden, in het bijzonder met betrekking tot homoseksualiteit. Het geeft weer hoe men in fundamentalistische (geloofs)opvattingen terecht kan komen en waarom het zo moeilijk is om een eenmaal aangehangen denkrichting weer los te laten. Inmiddels is hij reeds vele jaren academicus en bekleedde hij op hoog ambtelijk niveau binnen de Nederlandse overheid (Justitie), de VN en de EU, diverse functies uit.

Daadwerkelijke communicatie vereist afwisselend praten en luisteren. Inlevingsvermogen geeft daarnaast een dieper niveau van het begrijpen van elkaar. Buiten je eigen referentiekader denken is moeilijk en vereist een kritische houding naar jezelf. Het is echter noodzakelijk als je je eigen waarheid durft te toetsen.